Rezidentné bývanie

bezchybný vizuál, komfort, funkčnosť a unikátna lokalita

O projekte

Skuteckého vytvára dokonalú rovnováhu priestoru - spája bezchybný vizuál, komfort, funkčnosť a lokalitu. Byty sú domovom pre jednotlivcov, páry a rodiny. Bytový komplex Skuteckého je ideálny pre ľudí, ktorí nechcú robiť kompromisy v kvalite a vo svojich rozhodnutiach. S výhľadom na žijúce mesto, ale aj pokojnú prírodu, sú byty balzamom na dušu, no zároveň sú len pár krokov od hlavnej tepny mesta. Rezidenti v Skuteckého majú všetko potrebné na dosah obchody, služby, nákupné centrá, či školy a škôlky. Lokalita poteší najmä tých, ktorí majú radi mesto a nechcú mať od centra diania ďaleko. Interiér bytu je zase synonymom pokoja, bezpečnosti a architektonických riešení, ktoré sú prispôsobené každodenným potrebám.

Stavba bude umiestnená v katastrálnom území mesta Banská Bystrica. Ide o priestor za uličnou zástavbou na Skuteckého ulici. Stavba bude mať 6 nadzemných podlaží z toho 5 a 6 budú čiastočne ustupujúce. Tak isto tu bude aj jedno podzemné podlažie kde bude podzemná garáž. Na prízemí sa budú nachádzať komerčné priestory plánované ako administratíva a niekoľko bytov. Ostatné nadzemné podlažia budú tvoriť byty. Stavba bude funkčne rozdelená na dva bloky A a B ktoré budú mať vlastný vstup so schodiskom. Komerčné priestory majú samostatné vstupy z exteriéru.

V podzemnom podlaží budú umiestnené parkovacie plochy a technické zázemie objektu. Na prvom nadzemnom podlaží budú situované prenajímateľné (obchodné a kancelárske) priestory a vstupy s vybavenosťou do jednotlivých centrálnych komunikačných jadier objektu. Na ostatných nadzemných podlažiach budú umiestnené bytové jednotky. Celkove je navrhnutých 74 1 až 4-izbových bytových jednotiek. Jednoizbové byty sa pohybujú vo výmere 38,32 m2. Dvojizbové byty sa pohybujú vo výmere od 36,02 po 54,89 m2. Trojizbové byty sa pohybujú vo výmere od 63,51 po 69,81 m2. Štvorizbové byty sa pohybujú vo výmere od 101,77 po 128,44 m2.

Obvodové steny sú navrhnuté zo železobetónu. Deliace steny medzi jednotlivými bytovými jednotkami budú železobetónové, vyhotovené tak aby spĺňali normovú požiadavku zvukovej nepriezvučnosti. Deliace priečky sú navrhnuté z keramických, príp. pórobetónových priečkoviek hrúbky 100 a 150 mm. Zateplenie bude z minerálnej vlny. Teda pôjde o stavbu s nehorľavým konštrukčným celkom. Dopravný prístup k riešenej stavbe bude po Skuteckého ulici vstupom do nádvoria. Vykurovanie Navrhovaný objekt bude zásobovaný teplom z nízkotlakej, teplovodnej kotolne na spaľovanie zemného plynu, ktorá bude umiestnená na 1.N.P. a to v samostatnej miestnosti.

Projekt Skuteckého v Banskej Bystrici realizuje spoločnosť Beta – Car s.r.o. a LI MANAGEMENT s.r.o., ktoré pôsobia na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami. Cieľom spoločností je nielen výstavba bytov, ale aj budovanie mestských zón s inovatívnymi riešeniami pre náročných zákazníkov. Predovšetkým im chce zjednodušiť a spríjemniť život vo Vašom meste a tiež vytvoriť moderné, funkčné a cenovo dostupné bývanie.

ZAČIATOK VÝSTAVBY
03/2019
KONIEC VÝSTAVBY
12/2020

Lokalita

Dnes je Skuteckého ulica nielen pulzujúcou tepnou mesta Banská Bystrica, z ktorej sa dostanete za pár okamžikov na námestie SNP, do nákupných centier či do mestského parku ale zároveň pokojnou ulicou v srdci mesta vhodná pre rodinný život. Skuteckého ulica je lokalitou, ktorá je ideálna ako pre život, tak aj pre prácu. Pri riešení bytovej otázky dnes už nestačí iba mať strechu nad hlavou. Čoraz väčší dôraz sa kladie aj na bezprostredné okolie obydlia. Veď voľný čas chce každý využiť čo najlepšie a najefektívnejšie. Vlastniť byt v tejto lokalite je zároveň investíciou, ktorá v budúcnosti vždy nájde zhodnotenie.

Ponuka bytov

Ceny platné od 15.05.2020

* v cene bytu nie je kalkulovaná zálohová platba za pripojovací poplatok v celkovej výške 300,-€

Stav

Voľné byty

0/76

Kancelárske
priestory

7/17

Kontakt

LI Management s.r.o.
Rudlovská cesta 2,
974 01 Banská Bystrica,
IČO: 45 962 715

Bankové spojenie:
Československá
obchodná banka a.s
Michalská 18, 815 63, Bratislava
Číslo účtu: 4012528521/7500

+421 905200555
info@skuteckeho.sk